Flexibla, snabba & kompetenta

 Företagsfolder

Argoflex AB skräddarsyr och monterar slangar till såväl det lilla tvätteriet som den stora process-
industrin. Vi specialiserar oss på att lösa kundens
problem på plats, utveckla nya metoder och
anpassa materialet till verksamheten.När du vill ha det bästa

Utmaningarna är många i en bransch där behoven varierar och det inte finns några standardmetoder.
Eftersom det dessutom ofta är bråttom gäller det att snabbt hitta en lösning, som tar hänsyn till både
driftsäkerhet och totalekonomi.


Argoflex kombinerar den kunskap och erfarenhet som krävs med snabbhet och flexibilitet som bara
ett mindre företag kan erbjuda. Genom vårt samarbete med de mest kompetenta leverantörerna i
Storbritannien, USA och Tyskland får kunderna också tillgång till ett mycket kvalificerat internationellt
nätverk.

När säkerheten är avgörande

Som en extra bonus är Argoflex välkänt för sin noggrannhet, något som är avgörande för produktkvalitet
och säkerhet eftersom slangarna utsätts för stora påfrestningar.
Ett driftstopp inom processindustrin kan snabbt bli mycket kostsamt. Lika viktigt är det att vara
noggrann med dokumentation och spårbarhet.

När det krävs dokumenterar Argoflex allt som görs och ID-märker utrustningen.
Innan leverans låter vi
utrustningen genomgå en avancerad provning för att uppfylla säkerhetskraven med god marginal.

Där kraven är höga

 
Argoflex grundades år 2000 men vi som arbetar här har jobbat länge i branschen. Hittills har vi klarat
alla utmaningar vi ställts inför och vi är öppna för nya. För det är tillsammans med kunderna som vi
utvecklar vår kompetens och håller oss flexibla och snabba.

Vår hemmamarknad är Skandinavien där våra största kunder finns inom processindustrier som kemi,
livsmedel, läkemedel, papper/massa och stål där det ställs stora krav på utrustningens tålighet,
säkerhet och hygien.