PTFE – Slang

Möjligheten att höja
kapaciteten

Argoflex PTFE-slang erbjuder möjligheten att höja kapaciteten i produktionen
samt ge sänkta underhållskostnader med sin driftsäkerhet. Slangen finns i olika utföranden som släta, veckade samt hygienveckade och i antistatiskt utförande. Finns i dimensioner från DN3 till DN 100. Temperaturområde -70°C till +230°C. PTFE-slangar lämpar sig väl för bl.a livsmedels- och läkemedelsindustri med höga hygieniska krav.

 

Process-kemisk industri för kemikalier, syror, ånga och frätande medier p.g.a.
sin höga resistens mot korrosion och oöverträffade driftsäkerhet.