Pyrojacket

Pyromaterialet skyddar även mot brännskador av slangar

Pyroprodukterna används för att skydda slangar, rör och kablar i krävande
industrimiljöer.

 

De skyddar installationer med arbete som t.ex. gjutning och svetsning.
Pyromaterialet skyddar även mot brännskador av slangar och rör med t.ex.
het olja och ånga på grund av sin goda isoleringsförmåga.

Produktkataloger