Silikonslang

Tål autoklavering/sterilisering,
gamma och röntgenstrålning.

Silikonslangen är mycket värmetålig. Den är också mycket flexibel med
små böjningsradier.

 

Silikonslangen tål autoklavering/sterilisering, gamma och röntgenstrålning.
Den är också motståndskraftig mot bakterier och svampangrepp och är
beständig mot alkohol, oxider och klorider.

Produktkataloger